maanantai 18. lokakuuta 2010

Julkaisumaailmaan

Moni asia on kietoutunut viime aikoina yllättävällä tavalla yhteen. Yksi niistä on julkaiseminen.

Työstin kuun alussa referee-kierrokselta saamaani artikkelia (Peltoniemi 2010). Sen toimitustyöstä ja julkaisemisesta huolehtii oma toimituksensa, mutta kyseiseen konferenssijulkaisuun liittyvät ohjeet ovat silti tulleet tutuiksi myös kirjoittajana.

Julkaisuohjeet ovat tärkeitä kaikille tutkijoille. Yliopistoilla on omat ohjeensa julkaisuille, jotka ilmestyvät niiden julkaisusarjoissa. Tutkijan tulee tuntea ohjeet, sillä niiden noudattaminen nopeuttaa julkaisun hyväksymistä ja itse julkaisuprosessia. Esimerkiksi väitöskirjaprosessiin vedoksen tarkastuksineen kannattaa varata aikaa vähintään kaksi kuukautta, joten tutkija haluaa varmastikin lyhentää prosessia, mikäli mahdollista. (Ks. Viertola & Mäkinen 2008.)

Alunperin en suunnitellut yritystoimintaani julkaisuja - tai kyllä ne suunnitelmissa olivat, mutta tulevaisuuden visioina. Nyt näyttää siltä, että visiot alkavat toteutua odotettua nopeammin. Kesän alussa saimme ajatuksen kirjoittaa popularisoitu julkaisu Vapan tutkimuksen pohjalta: avata kehon kuuntelua kaikille siitä kiinnostuneille (ks. Vapa 2010). Nyt julkaisu (Vapa & Peltoniemi 2010) on saatavilla jo useilla paikkakunnilla ympäri Suomen ja tilattavissa myös netistä - niin ikään monesta eri nettikaupasta. Saamamme palaute on ollut todella innostavaa!


Osallistuin kuun vaihteessa Vaasan yliopistossa järjestettyyn konferenssiin GeFoText2010, jonka teemana oli väljästi ilmaistuna arvostelut: kirja-arvostelut, musiikkiarvostelut ja niin edelleen. Teema liittyi siis kirjallisuuteen, sen julkaisemiseen ja siitä kirjoitettuihin arvosteluihin sekä arvostelujen tutkimiseen ja sitä kautta muun muassa sanakirjoihin ja käännöskirjallisuuteen. Konferenssin ohjelma oli erittäin mielenkiintoinen myös julkaisujen tuottamisen - julkaisemisen - näkökulmasta. Se antoi monia uusia ajatuksia kirjallisten julkaisujen esittelyjä ja arvosteluja sekä niiden kirjoittamista ja tulkintaa koskien. Esimerkiksi kirja-arvostelu kohdistuu usein näennäisesti itse julkaisuun, mutta käytännössä se voi kuitenkin kohdistua julkaisun sijasta käännökseen tai kirjailijaan.

Julkaisun saaminen painokuntoon ja sen ilmestyminen on omalla tavallaan hyvin vapauttavaa, on julkaisu laajuudeltaan sitten minkä kokoinen tahansa. Julkaisun tullessa valmiiksi muut pinnan alla odottaneet ideat saavat tilaa nousta esiin.

Tällä hetkellä työn alla onkin kaksi uutta julkaisua. Toinen liittyy biologiaan, toinen lääketieteeseen. Molemmilla julkaisuilla on tieteellinen taustansa. Edellistä ideaa olen työstänyt jo jonkin aikaa, joten se valmistunee ensin. Tosin siihen tarvitsen vielä jonkin verran kuvia. Jälkimmäinen projekti on hyvin kiehtova ja sen muotoutuminen julkaisuksi vaatii hieman enemmän aikaa. Kirjoitamme sitä kuitenkin yhdessä toisen kirjoittajan kanssa, joten työ kypsyy myös keskusteluidemme kautta. Kerron julkaisuistamme lähiaikoina lisää!


Viitteet

Peltoniemi, P. (2010). Terminologista käsiteanalyysia kehon kuuntelusta. Julkaisussa: Nissilä, N. & Siponkoski, N.. Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut. No. 37. Vaasa: Vaasan yliopisto, 257-268.

Vapa, M. (2010). Kehon kuuntelun merkitys urheiluvalmennuksessa. Pro gradu -tutkimus. Jyväskylän yliopisto.

Vapa, M. & Peltoniemi, P. (2010). Kehon kuuntelun opas. Vaasa: Lootus-kirja.

Viertola, Virpi & Olli Mäkinen (2008). Ohjeet Vaasan yliopiston julkaisusarjoihin kirjoittaville. Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 57, Pedagogiikka I. Vaasa: Vaasan yliopisto.

© P. Peltoniemi.

Päivitetty (linkkejä lisätty) 17.08.2011.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti