keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

25.05.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste (laajennettu tietosuoja-asetuksen myötä)

1) Rekisterin pitäjä / tietosuojavastaava ja yhteystiedot
Henkilötietojen vastaanottaja ja rekisterin pitäjä on:
VALMIIXI
P. Peltoniemi
Käräjävuorent. 358
61300 Kurikka
040-5054094
info (ät) valmiixi.fi

2) Rekisterin nimi
Valmiixi-kustantamon asiakasrekisteri

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen tai kumppanuuden hoitamista, tiedottamista ja markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on henkilön antama suostumus, hänen kanssaan tehty sopimus tai laki.

4) Rekisteröityneiden tiedot
Rekisteri koostuu kustantamoon yhteyttä ottaneiden henkilöiden tiedoista. Henkilötiedot koostuvat nimi- ja osoitetiedoista, puhelinnumerosta sekä sähköpostiosoitteesta tai joistain näistä, yhteydenottotavasta ja tiedosta koskien suostumusta sähköiseen markkinointiviestintään. Henkilön ei tarvitse toimittaa kaikkia mainittuja tietoja, vaan vain asiakassuhteen hoitamiseen ja/tai tiedottamiseen vaadittavat tiedot. Emme tee henkilöitä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

5) Tietojen luovutus
Henkilötiedot vastaanottaa kustantamo, verkkokaupasta tilatessa tai sähköisesti yhteyttä ottaessa myös IT-palveluntarjoaja, maksunvälittäjä ja/tai kuljetusyritys sekä tilatessa uutiskirje myös uutiskirjeen toimittaja. Tietoja ei luovuteta muille paitsi lakisääteisille osapuolille, eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, elleivät IT-palveluntarjoaja, maksunvälittäjä, kuljetusyritys tai uutiskirjeen toimittaja toimi siten.

6) Rekisterin suojaus
Rekisterin tietoihin on pääsy ainoastaan tiedottamista ja toimituksia hoitavalla yrityksellä. Tiedot ovat luottamuksellisia.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä tai oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen. Lisäksi hänellä on oikeus tehdä tarvittaessa valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, kirjeitse tai puhelimitse tai sopimalla tapaaminen. Henkilöllisyyden todentamiseksi pyynnön tulee olla riittävästi yksilöity.

Henkilötiedot markkinointia varten poistetaan 2 viikon kuluessa henkilön pyynnöstä. Tilauksiin ja sopimuksiin, laskuihin ja kuitteihin liittyviä henkilötietoja säilytetään henkilön antaman suostumuksen, sopimuksen tai lain perusteella 7-8 vuoden ajan.

Päivitetty 25.05.2018, tarkistettu 05.12.2023.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti