sunnuntai 25. heinäkuuta 2010

Havainnollistaminen: esimerkin voima

Tutkimuksesta kirjoittavan, kuten kaikkien kirjoittajien tavoitteena on saada lukija ymmärtämään, mistä tekstissä on kyse. Havainnollistaminen on yksi tapa auttaa lukijaa. Tutkimusta voidaan havainnollistaa kuvilla, kuvioilla tai taulukoilla, sillä niiden avulla on helpompi hahmottaa monimutkaisiakin ilmiöitä esimerkiksi kirjoitettaessa tutkimuksen teoriasta tai menetelmistä (Lähdesmäki ym. 2009).

Havainnollistamiseen voidaan käyttää lisäksi esimerkkejä, kuten suoria lainauksia. Halutessa niiden avulla voidaan havainnollistaa myös tutkimusaineistoa, jolloin ne ovat vuorossa aineiston analysoinnin yhteydessä ja siitä raportoitaessa.

Olin vuosia sitten kuuntelemassa erästä ranskalaista ravitsemusasiantuntijaa. Hän puhui muun muassa kasvisruokavalion puolesta ja otti esimerkiksi tomaatin lykopeenin terveysvaikutukset (ks. Harju 2007), lähinnä sen terveellisyyden sydämelle (ks. Tolonen 2003). "Muistakaa syödä lihan kanssa aina tomaattia", hän sanoi ja jatkoi ranskalaisella aksentilla: "Siis suhteessa yksi iso nauta ja yksi pieni tomaatti." Mielikuva on tullut usein mieleeni - itse asiassa muuta en hänen luennoltaan enää muistakaan.


Esimerkin voima voi siis parhaimmillaan olla valtava. Tutkimuksessa esimerkin tulee toki tehdä oikeutta aineistolle. Jos otan esimerkiksi suoran sitaatin aineistosta, sen pitää olla hyvin edustava eli antaa oikea kuva aineistosta, vaikkapa haastatellun henkilön näkemyksistä. Siten en voi käyttää esimerkkinä kuriositeettia, sillä esimerkki ei saa leimata tai yleistää aineistoa väärällä tavalla.

Hyvä esimerkki siis paitsi havainnollistaa ja konkretisoi tutkimusaineistoa, on myös johdonmukainen ja jää mieleen. Se kannattelee tutkimusaineiston analyysin kuvausta ja on kuin silta, jota pitkin kuvaus vaivatta etenee.


Viitteet

Harju, Juhana (2007). Suomalaistutkimus: tomaatti alentaa LDL-kolesterolia.

Lähdesmäki, T., P. Hurme, R. Koskimaa, L. Mikkola & T. Himberg (2009). Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta.

Tolonen, Matti (2003). Lykopeeni torjuu sydäntauteja - Tiina Rissasen väitöskirja Kuopion yliopistosta.

 © P. Peltoniemi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti