keskiviikko 5. toukokuuta 2010

Kieli
  • Tarvitsevatko yrityksesi esitteet tai kotisivut kielenhuoltoa?
  • Tarvitseeko erikoisalan artikkelisi tai abstraktisi stilisointia tai esitelmäsi viimeistelyä?
  • Kaipaatko kommentteja tai ohjausta artikkelin tai kirjan kirjoittamiseen?
VALMIIXI tarjoaa ammattitaitoisia viestintäpalveluita. Yrityksen osaamiseen kuuluvat tieteellisten ja ammatillisten tekstien, kuten artikkeleiden, yritysesitteiden ja kotisivujen kielenhuolto ja viimeistely. VALMIIXI kommentoi myös suomen- ja englanninkielisiä abstrakteja, artikkeleita ja esitelmiä sekä kirjojen käsikirjoituksia. Yrityksen alaa ovat erityisesti kielitieteen, tekniikan, biologian ja lääketieteen tekstit, myös luonnonmukaisuuteen ja vaihtoehtoiseen lääketieteeseen liittyen.

Käsitteet ja kuviot
  • Tarvitsevatko tekstiesi tai www-sivustosi käsitteet ja termit selventämistä?
  • Puuttuuko artikkelistasi tai esityksestäsi graafiset kuviot tai kuvat?
  • Kaipaavatko tekstisi kuviot stilisointia?
VALMIIXI selkiinnyttää erikoisalasi käsitteet ja termit ja laatii graafiset kuviot. Lisäksi VALMIIXI tarjoaa luontoaiheisia kuvia ja viimeistelee työsi ulkoasun.

Ota yhteyttä, on kyse sitten ideoinnista tai työn saattamisesta VALMIIXI!

Päivitetty 04.03.2020.