tiistai 26. heinäkuuta 2011

Caseja

Alla esimerkkicaseja viestintäpalveluistamme:

Ammattikieliset tekstit
 • matkailualalla toimivan yrityksen esitetekstien muokkaus ja stilisointi
 • laajan, terveys- ja ravitsemusaiheisen tekstin yhtenäistäminen, viimeistely ja termistön korjaus
 • liikunta-alan artikkelin kirjoittaminen lähdemateriaalin pohjalta
 • aineiston keruu, kuvien valitseminen ja tekstin laatiminen matkailualan esitteeseen
 • konsultointi määrämuotoisen (virallisen) tarjouksen laatimisessa
 • käyttöohjeen (manuaalin) visuaalisen ilmeen laatiminen
 • terveys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen www-sivuston tekstin viimeistely
 • viestintäalan yrittäjän www-sivuston toteutus avaimet käteen -periaatteella
Tieteelliset tekstit
 • väitöskirjan tiivistelmän kielellinen tarkistus
 • lisensiaatintyön graafisten kuvioiden piirtäminen
 • pro gradu -tutkimuksen kommentointi
 • pro gradu -tutkimuksen taulukoiden ja kuvioiden muokkaus yhtenäiseksi
 • englanninkielisen julkaisun vieminen yliopiston julkaisupohjaan
 • jatkotutkimuksen johdantoluvun kommentointi
 • tekniikan alan tekstin lyhenteiden yms. ammattikielisten seikkojen tarkistus
 • tutkimuksessa käytettyjen lähdeviitteiden ja -luettelon tarkistus
 • opinnäytteen kielen tarkistus
 • pro gradu -tutkimuksen yleinen kommentointi ja sparraus opinnäytteen teossa
Päivitetty 16.02.2013.

  Ei kommentteja:

  Lähetä kommentti