keskiviikko 8. kesäkuuta 2011

Kehon kuuntelun koulutusta urheiluvalmentajille

Suomalainen kilpa- ja huippu-urheilu on parhaillaan systemaattisten muutos- ja kehittämishaasteiden edessä. Kehittämisprosessin yhtenä tärkeänä osana Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnassa on meneillään urheiluvalmennukseen liittyvä koulutus.

Urheiluvalmentajan akateeminen täydennyskoulutus on tiedekunnan Viveca - hyvinvointiteknologian keskuksen koordinoima ja se toteutetaan yhdessä Jyväskylän yliopiston aikuiskoulutusverkoston kanssa.

Keskiviikkona 27.4.2011 pidetty osio sisälsi myös kehon kuuntelua. Osio liittyi valmennuksen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan - tarkemmin sanottuna oman kehon sisäiseen havainnointiin. Taito havainnoida omaa kehoa näyttelee tärkeää osaa motoristen taitojen oppimisessa. Valmentajalle se on siten avain myös motoristen perus- ja lajitaitojen oppimisen ohjaukseen.

Vapa Finlandiassa. Kuva: Seppo Pennanen.

Vapan pro gradu -tutkimuksen keskeisin anti on kehon kuuntelun tunnistamisessa merkittäväksi valmennuksen keinoksi. Käytännössä hän osoittaa työssään kehon kuuntelun fysiologiset ja biomekaaniset perusteet sekä tuo käytännön esimerkkien kautta esiin, mitä kehon kuuntelu on ja miten sitä voi urheilussa harjoittaa.
"Näen, että työni selittää ennen kaikkea biomekaanis-fysiologisesti ajatteleville valmentajille ja tutkijoille, miksi kehoa täytyy kuunnella ja miten se käytännössä tapahtuu. Humanistis-psykologisesti ajattelevat valmentajat tunnistavat yleensä kehon kuuntelun tarpeen, mutta fysiologiset perustelut selventävät sitä."
Urheiluvalmentajan akateeminen täydennyskoulutus antaa valmentajalle valmiuksia nähdä ja ymmärtää kokonaisvaltaisesti käytännön urheiluvalmennusta. Se myös lisää valmiuksia dialogiseen urheiluvalmentamiseen ja antaa rohkeutta kehittää ja toteuttaa tulevaisuuden urheiluvalmennusta.

Julkaistu 8.6.2011.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti